ҚР ҰҒА Баяндамалары

http://turizm-hit.ru/

Арнайы жане жалпы салыстырмалылық теорясын ескергендегі жұлдыздың фотогравитациялық өрісіндегі денелер қозғалысы   5-14

Mn-Cu қорытпасындағы магнитті механикалық демпфирленудің сипаттамасы   15-19

Ақпараттық қауіпсіздіктің қатерлерін бағалау мен талдау есептерінде лингвистикалық айнымалылардың термдерін түрлендіру әдісі        20-29

Тальды сымды канат және бұрғылау саптың жүйесінің кернеу-деформациоялық күйін зерттеу   30-39

Мұнайды өндіру кезінде пайдалану және өндіру ұңғымалары үшін мәселені тікелей шешу   40-45

Алюминиймен пилларирленген темір монтмориллонитіне отырғызылған төменгі пайызды Pt -катализаторындағы қ-гексан изомеризациясы  46-52

Титанмен пиллалирленген монтмориллонитке отырғызылған морденитпен түрлендірілген Ni-катализаторының Н-гександағы изомеризациясы  53-60

Заттың хаотизация шамасы ретіндегі жылу қуаты   61-67

Никель қалдықтарын қышқыл ортада айнымалы токпен поляризациялау кезіндегі электрохимиялық қасиеттері   68-72

Физикалық химия пәнінде «шикі мұнайды зерттеуге әзірлеу» тақырыбын мұнайдың тұтқырлығын анықтау жұмысымен кіріктере оқытудың нәтижелері   73-79

Қазақстан популяциясында сүт безі ісігімен сырқаттанған науқастардағы FOXP3 генінің вариабельділігі   80-85

Жекеленген медицинаның замануи жолдары. Иммунды генетиканың дамуындағы жаңа кезең   86-92

Биологиялық белсенді «Алхидин» жиынтығының құрамын зерттеу   93-100

Қазақстандық ғарышты игеруді қалыптасудағы Қазақстан Республикасының Тұщыш Президенті - Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рөлі   101-104

Жағдайлық талдау: халықаралық студенттердің арасында отбасылармен ролдік ара-қатынас мәселелер тәжірибесі   105-109

Қазақстан Республикасында Болония процессін жүзеге асыру   110-115

Тіл пішін ретінде және әлеуметте мағына үші   116-128

Дүниетанымның рухани мәдениеттің қалыптасуы мен дамуына тигізетін әсерлері мәселелеріне   129-136

Инновациялық саясатты жүзеге асырудағы мемлекеттің ролі және инновациялық саясатты қалыптастыру механизмдері   137-142

Табиғи ресурстарды басқару призмасы арқылы Қазақстан экономикасының өсуі   143-148

Дүниежүзілік экономика тұрақсыздық кезеңдегі қазақстанның қаржылық нарық жағдайы   149-155

Шағын инновациялық бизнесті мемлекеттік қолдаудың шет елдік тәжірибесі   156-163