ҚР ҰҒА Баяндамалары

http://turizm-hit.ru/

Плазмадағы тозаңды бөлшектен поляризацияланған электрондар мен протондардың жұтылу қимасы    5-11

Толқымалы қараңғы материяның барионды субстрат динамикасына тигізетін әсері    12-18

Иондық- синтезделген SiC012 қабаттарындағы Si-C-байланыстардың құрылуына кремний матрицасы бағдарының әсері    19-26

Қысым датчигінің өлшемді тізбектерін модельдеу    27-34

Автомобиль жолының асфальтбетон жамылғысындағы температуралық жарықтардың санының көбею заңдылығы    35-57

Көпфункционалды бойлық-үшкіл орнақтың конструкциясы зерттеу    58-64

АЭӘ пайдаланып манипуляторларды есептеуде кинематикалық парларды модельдеу    65-68

пайдаланып иінтіректі механизмдерді есептеуде кинематикалық парлардың бағдарларын ескеру    69-72

АЭӘ пайдаланып иінтіректі механизмдерді есептеуде кинематикалық парлардың багдарларын ескеру    73-77

Күнгірт күнбағыс майын мөлдірлендіру    78-85

Жоғары концентрациялы метанды алу мақсатында биогазды тазалаудың энерго үнемдеу технологиясын тәжірибелік зерттеудің нәтижелері    86-95

Натрий хлориді ерітіндісінде мыс электродының айнымалы токтың екі жартылай периодында мыс (I) оксидін түзе еру заңдылықтары    96-100

Сілтілі ерітіндіде алдын-ала ерітілген элементті күкірттің сульфат иондарын түзе анодты тотығуы    101-105

Ауыл шаруашылығы қалдықтарын пайдалануда мацерациялаушы ферменттердің жетекші рөлі    106-113

Зең саңырауқұлақтарына және кандидомикоздардың қоздырғыштарына антагонисттік белсенділігі бар сүт қышқылды микрооранизмдер    114-119

Қазақстан популяциларындағы сүт безі ісігінің гормоналды дәрежесі және ТОХ3 генінің өзгергіштігі    120-127

Miscanthus x giganteus - қасиеті бар биоэнергетикалық фиторемедиант    128-138

Қазақстан популяцияларында ZNF365 генінің өзгергіштігінің сүт безі ісігімен ассоциациясы    139-144

Қазақ философиясы тарихын зерттеудің теориялық- әдіснамалық негіздері    145-155

Қазақстан республикасының конституциялық реформалары - азаматтыққоғамды дамытудың негізі ретінде    156-166

Зияткерлік қызметтің нарықтық абызы    167-174

Қазақ эпостанымындағы Парри-Лорд түсінігі. Конструктивті сын тәжірибесі    175-183

Қазақстан Республикасындағы заманауи саяси жарнама: электораларалық кезең    184-189

Қазақстан Республикасындағы шағын инновациялық кәсіпкерлікті талдаудың әдістемелік мәселелері    190-194

Экономиканың нақты секторында еңбекті ынталандырудың ұйымдық-экономикалық тетіктері    195-199

Казақстанда әлеуметтік аудиттің дамуы    200-211

Заманауи жағдайда Қазақстанда инновациялық қызметтің дамуы    212-216

Инновациялық даму мемлекеттің экономикасының бәсекеге қабілеттілігінің өсуінің факторы ретінде   217-222