ЕСІМДЕР

Қазақстан Республикасы
Ұлттық ғылым академиясы

Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы «Есеп берудің негізін қалаушы. ҚР ҰҒА ».

Журналда ең алдымен Еуропа мен Азияның ғалымдары жазған ауылшаруашылық ғылымы бойынша мұқият таңдалған түпнұсқа зерттеулер жарияланады. Басқа құрлықтан келген зерттеушілер де шақырылады..

Толығырақ

Журинов
Мурат Журинович

ҚР ҰҒА президенті, академик

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТАНУ

Алпысыншы-жетпісінші жылдары журналдар жоғары рейтингті ғылыми журналдардың халықаралық тізіліміне енгізілді және әлі күнге дейін 73 шет елдің - АҚШ, Ұлыбритания, Германия, Франция, Жапония және т.б. ірі ұлттық кітапханаларына жеткізіліп келеді.

ЖАЛПЫ АВТОРЛАР

Журналдардың авторлары - Қазақстанның ірі ғалымдары, журналдардың редакциялық алқасында тек Қазақстан Республикасының ғана емес, сонымен бірге барлық ТМД елдерінің академиктері мен корреспондент мүшелері, сонымен қатар белгілі шетелдік ғалымдар бар.

Кең аудиторлық

Журналдың мақсатты аудиториясы: академиктер, корреспондент мүшелер, оқу орындарының профессорлық-оқытушылық құрамы, докторлар мен ғылым кандидаттары, PhD докторлары, магистранттар, студенттер, мемлекеттік қызметкерлер; заң өкілдері және тағы басқалар

Авторлар үшін

ҚР ҰҒА есептері журналында мақалалар мемлекеттік, орыс немесе ағылшын тілдерінде (авторлардың сұранысы бойынша) жарияланады.

Мақалалар сараптамадан өткен соң және редакция қарауында болған соң жарияланады.

Байланыстар
050010, Алматы, к. Шевченко, 28 жаста