ҚР ҰҒА Баяндамалары

http://turizm-hit.ru/

НАФТАЛИН БУЫНДА МАГНЕТРОНДЫ ТОЗАҢДАНДЫРУ ӘДІСІМЕН ГРАФЕНІ МЕН НАНОТҮТІШЕСІ БАР КӨМІРТЕКІ ПЛЕНКАЛАРДЫ АЛУ 5-11

Қауіптің базалық сипаттамасының кортежді моделі 12-19

Дерекқорлар серверлерінде қатынас құруды басқару үлгілері 20-25

Өзара әрекеттес полимерлер ерітінділеріндегі жасанды эволюциялық процесстер: әлеуметтік-экономикалық жүйелер дамуымен ұқсастық 26-32

Асфальт-және полимерасфальтбетондардың тұтқыр-серпімділік сипаттамаларын анықтау 33-42

Ақпараттық қауіпсіздік қатерін бағалау амалдарын программалау 43-54

Иодид - ионын элементтік иодқа дейін тотығуы және оны әрі қарай өнеркәсіптік иониттерде сорбциялауын зерттеу 55-59

ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРДІ БАҒАЛАУ АРҚЫЛЫ ШЛАК-СІЛТІЛІ ТҰТҚЫРЛАРДЫҢ ҚҰРАМЫН ЗЕРТТЕУ 60-64

Дисперстік жүйелердегі агрегация процестерін үлгілеу кезіндегі көптеген қақтығыстарды есептеу проблемалары туралы 65-73

СУ ЖӘНЕ АУЫР СУДЫҢ ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ ТӘУЕЛДІЛІГІНІҢ ТҰТҚЫРЛЫҚ КЛАСТЕРЛІК- АССОЦИАТТЫ ҮЛГІСІ 74-81

Микробарботажды аппаратта көміртегі диоксидінің хемосорбциялану кезінде көпкомпонетті газдарды тазалауды модельдеу 82-90

СУ ЖҰҚПАЙТЫН АЭРОГЕЛЬДЕРІН АЙЫРЫП АЛУ 91-94

Қазақстандағы allium l тұқымдасындағы эндемизм мәселесі 95-97

Батыс Ніл безгегі – адам мен жануарлардың кең таралған арбовирустық инфекциясы 98-109

MОNARDA ТУЫСЫНА ЖАТАТЫН ӨСІМДІКТЕРДІҢ ФЕНОЛДЫ ҚОСЫЛЫСТАРЫ 110-118

Қазақстан тұрғындары арасында тр53 және her2 гендеріндегі полиморфизмдер комбинацияларының сүт безі ісігімен ассоциациясы 119-126

Жаңа технологиямен алынған табиғи дәрілердің қатерлі ісік еміндегі фармакодинамикасын зерттеу 127-132

ПАТОЛОГИЯЛАРДЫҢ ЕРТЕ ДИАГНОСТИКАЛЫҚ БИОМАРКЕРІ РЕТІНДЕ, МИКРО РНҚ ӘРЕКЕТТЕРІН РЕТТЕУШІ ТЕТІКТЕР 133-143

АБЕРДИН-АНГУС ТҰҚЫМДЫ ІРІ ҚАРА МАЛДЫҢ МИКРОСАТЕЛИТТІ ДНҚ БОЙЫНША ТЕКТІК ҚОРЫ СИПАТТАМАСЫ 144-148.

ҚАЗАҚ ФИЛОСОФИЯРЫҢ ШЕТТЕРІ: АБАЙДАН ШӘКӘРІМГЕ ДЕЙІН 149-160

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ СТРАТЕГИЯСЫН ІСКЕ АСЫРУДАҒЫ АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМНЫҢ РОЛІН АРТТЫРУ 161-167

ОРТАЛЫҚ АЗИЯНЫҢ КӨНЕ ЗАМАНДАҒЫ ЖӘНЕ ОРТА ҒАСЫРЛАРДАҒЫ КӨШІП-ҚОНУ МЕН ТРАНСФОРМАЦИЯЛЫҚ ТАРИХЫ 168-180

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖАСТАР КӘСІПКЕРЛІГІНІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ДАМУЫНЫҢ БАСЫМ БАҒЫТТАРЫ 181-186

Қазақстан: мәдени интеграцияның қалыптасуындағы тарихи-әлеуметтік алғышарттары 187-190

Қазақстан Республикасы жастар кәсіпкерлігін мемлекеттік қолдау 191-196

Орталық Қазақстан 197-206

Қазақстан экономикасына салық жүктеменің оңтайландыруының кейбір аспекттері 207-214

Инновациялық кәсіпкерлікті перспективалық дамыту және мемлекеттік қолдау әдісі ретінде ақпараттық қолдау 215-221

Қазақстан тәуелсіздігінің декларациясы- мемлекеттің ұлттық идеясының саяси-құқықтық негізі 222-231

Қазақстан Республикасының энергетика саласындағы инвестициялық белсенділігі 232-239

Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі деңгейін анықтау үшін құралы 240-252

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУДЫҢ ТӘЖІРИБЕСІ МЕН ДАМУ БАҒЫТТАРЫ  253-260