ҚР ҰҒА Баяндамалары

http://turizm-hit.ru/

Тығыздықтың функционал теориясының негізінде дихлорнафтахинондардың аминдеу реакциясының механизмін зерттеу 5-13

Резерфорд шашырауын есептеу жəне талдау 14-18

Ақпараттық жүйенің желілік ресурстарына жасалатын кибершабуылдарды таныпбілудің нейрожелілік құралдарының тиімділігін бағалау параметрлері 19-38

5-меркапто-3-фенил-1,3,4-тиадиазол-2-тионның жаңа туындылары. Синтезі жəне құрылымы 39-55

Көк сағыздың деградацияланған популяцияларын жаңғарту қажеттшлігі 56-61

Көп қызметті бойлық-сыналы орнақта жолақты ыстықтай жəне суықтай илемдеудің жылдамдығын автоматты реттейтін жүйе 62-77

Бұрандалы пішінбілік пен бойлық-сыналы орнақта табақты-металды серпімді пластикалық деформациялаудың шеткі-элементтік моделі 78-90

Автоматтындырылған басқару объектісі ретінде оптикалық өзекшелерді созудың технологиялық процесі 91-95

Баспалау-созу аралас процесінің модельдеу 96-102

«Баспалау-созу» бірлескен процесінде икроқұрылымы эволюциясы 103-109

Хиллдың екінші есебіндегі делоненің оскуляциялық элементтері 110-116

Айнымалы тоқпен поляризацияланған алюминий электродтарының сілті қосылған натрий хлориді ерітіндісінде еруі 117-123

In Vitro жағдайында эксперименталды панкреатиты бар егеуқұйрықтардың қан сарысуының көрсеткіштеріне сорбенттін əсері 124-129

Қазақстанның жабайы орнитофаунасындағы тұмау а вирусына мониторинг (2002-2015 жж.) 130-136

Өсімдік тұқымдарының өсінділерін əртүрлі микроағзалармен зақымданудың ерекшеліктері 137-140

Қара түсті қаракөл қозыларының жүн талшығының қабыршақ кабатындағы жасушаларында меланиннің таралуын жарық микроскопилық зерттеу 141-145

Өсімдік тұқымдарындағы зең саңырауқұлақтарының дамуын жəне олардың əсер ету жағдайларын зерттеу 146-150

Қазақстан республикасындағы төтенше жағдайлар зардаптарын бағалаудың ұйымдастыру құқықтық негіздері мəселелеріне 151-160

Мазмұнға негізделген оқыту əдісін пайдалана отырып жаратылыстану пəндерін шет тілінде үйрету 161-166

Қазақстан республикасы құқықтық жүйесіндегі ана мен бала құқықтарын қорғау механизмдері 167-173

Қазақстан ғылымындағы экономиканың дамуы 174-183

Қазақстан республикасындағы еңбек өнімділікке еңбекақының əсері 184-190

Компанияны дамыту жəне Қазақстанның бəсекеге жарамдылығын арттыру үшін басқару консалтингінің ықпалы 191-195

Моғұлдардың исламды қабылдауы (мырза Мұхаммед Хайдардың «Тарих-и рашиди» мəліметтері бойынша) 196-201

Ұйымдық өзгерістерді басқару: жаңа тұжырымдаманың нобайлары 202-206

Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік: əлемдік тəжірибеде қолданылатын қағидалары мен формалары 207-213

Тəуелсіздік жылдарында қазақстанда кəсіпкерлікті дамыту: мəселелері, перспективалары мен басымдықтары туралы 214-226

Инвестициялық жəне инновациялық қызметтің өңірлік Механизмі 227-236

Жоғары білімнің басқару жүйесінің талдауы мен бағалауы 237-243

ЖЕЛАЕМОЕ ЧИСЛО ДЕТЕЙ ИЛИ СОЦИОЛОГИЯ РОЖДАЕМОСТИ 244-249