ҚР ҰҒА Баяндамалары

http://turizm-hit.ru/

Қазақстанда туберкулездің жаңа жағдайлары бойынша уақыттық тізбекті талдау          5-11

Инвестициялық шешімдерді қолдаудың таралған көпагентті ақпараттық жүйесі         12-19

ЖЭС гидравликалық күлжою жүйесінде геометриясы Басқарылатын гидроциклондар батареясын автоматты басқару         20-27

A system for identifying abnoprmal state in informational systems         28-37

Кемпірсай кен орынының тотыққан никельқұрамды кендерін күкірт қышқылды шаймалау кинетикасын зерттеу       38-44

Электр станцияларының жəне оларды жасау ғылыми əдісін жылу-механикалық жабдықтарын жылу əдістері мен құрылғылар əзірлеу       45-52

Заттардың сұйық күйіндегі құрылымының кванттық теориясы       53-62

Ретротранспозон тізбектер негізінде ет шикізатын жəне ет өнімдерін сəйкестендіру үшін праймерлерды тестілеу      63-68

Таулы аймақтардағы халықты табиғи сипаттағы төтенше жағдайдан құтқару мақсатында өндірістік қалдықтарды қолдана отырып композициалық материалдар алу      69-74

Шардара су кешенінің аумағын жер серіктік радиолокациялық интерферометрия деректері негізінде бақылау      75-82

Al-Zr-мен пилларирленген монтмориллонитке қондырылған нанодисперсті Pd-катализаторлардағы Н-гексан изомеризациясы      83-92

Сейсмикалық болжамды мониторингінің мемлекетаралық жүйесін құру      93-99

«Сүт безінің əртүрлі патологияларында даназол препаратының қолданылуының салыстырмалы сипаттамалары»      100-106

Ағзадағы қабыну реакциясы бойынша индукцияға вирустық антигендерінің кеңістіктік құрылымын əсері      107-113

Рапстың (Brassica napus) қышабас (Brassica campestris) жəне қыша (Brassica juncea) өсімдіктерімен түраралық будандарын алу     114-122

Сандық қоғам қауіптері     123-130

Ұлттық сана – отансүйгіштіктің қайнар бастауы ретінде     131-135

Сайсаттанудағы саяси мінез құлық мəселесін зерттеудің концептуалдық негізгі     136-139