ҚР ҰҒА Баяндамалары

http://turizm-hit.ru/

«КЕНДІРЛІК» КЕНІШІНЕН АЛЫНҒАН ТАҚТАТАС НЕГІЗІНДЕ КЕУЕКТІ-КӨМІРТЕКТІ МАТЕРИАЛДАРДЫ АЛУ     30-37

БƏСЕКЕЛІК ҚАБІЛЕТ ҰҒЫМЫНЫҢ НЕГІЗГІ БЕЛГІЛЕРІ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ     182-189

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ШАҒЫН КƏСІПКЕРЛІКТІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ     190-204

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ИНТЕГРАЦИЯ ЖАҒДАЙЫНДА ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢ БƏСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ     218-225

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЕҢБЕКАҚЫ ТӨЛЕУ ЖƏНЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ЫНТАЛАНДЫРУ ЖҮЙЕСІ     245-254

ФАСИЛИТИ МЕНЕДЖМЕНТ КƏСІПОРЫН ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН БАСҚАРУДЫҢ ЗАМАНАУИ БАҒЫТЫ РЕТІНДЕ     236-244

ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНДА ҚИССА ЖАНРЫНЫҢ ДАМУЫ ЖƏНЕ ОНЫҢ АРХАИКАЛЫҚ ЭПОС ЖАНРЫНА ТИГІЗГЕН ƏСЕРІ     260-266

КИМЕШЕК АТРИБУЦИЯСЫ     267-276

ҚАЗАҚСТАН МЕН ҚЫТАЙ ТЕМІР ЖОЛ САЛАСЫН ДАМЫТУДЫҢ ӨЗЕКТІ МƏСЕЛЕЛЕРІ     277-286