ҚР ҰҒА Баяндамалары

http://turizm-hit.ru/

Сызықты-серпімді дененің жалпыланған жазық деформациясының шеттік есептері      5-16

Алтынды ерітінділер құрамының алтынды табиғи жəне синтетикалық шайырлармен сорбциялау үрдісіне əсерін зерттеу       17-23

Бентонит сазының медицинада қолданылу мүмкіншіліктері      24-33

Ұсақтаудың ықтималдық үлгісіндегі стерикалық фактордың ерекше рөлі жəне жалпылама жинағы      34-44

Өсімдік майларын амидтеу арқылы алынған өнімдердің эмульциялық қасиеттерін зерттеу    45-52

Сейсмогеофизикалық параметрлердің кешені бойынша Қазақстанның жер қыртысы сейсмопотенциалының (M max ) нысандандырылған бағалауы   53-60

Металл кескіш құралдардың жəне құйма бөлшектердің беріктігін жəне төзімділігін арттыру  61-66

Қазақстан тұрғындар арасында ESR1 ген полиморфизмдерінің сүт безі ісігімен ассоциациясын анықтау  67-73

Зооноздық инфекциялардың табиғи ошақтығылық феномені: жаңа гипотезасы  74-78

Қарабалық ауылшаруашылық тəжірибе станциясының арпа селекциялық материалдарының теңбіл даққа жəне ақ ұнтаққа төзімділігі  79-87

Мақсары өсімдігінің (Carthamus tinctorius L.) микробқа қарсы жəне басқа шипалы қасиеттерін зерттеу  88-92

Ревматоидты артрит дамуында науқастардың буындарының dkk1 гендік полиморфизмінің төзу рөлі  93-99

Қойдың тұтас етін ұлттық мүшелеуде еттің шығымын анықтау  100-104

Қытаймен Рессейдің бастап жатқан қарыма-қатынастары  105-109

Білім берудің əлемдік мəдениеттегі көріністерінің ерекшеліктері мəселесіне  110-118

Анықтаушы ретінде діннің мағынасы (христиандық мысалында)  119-123

Жаһандану жағдайында ұлттық экономиканың бəсекеге қабілеттілігін арттыру факторлары  124-134

Тоқыма өнеркəсібі кəсіпорындарын басқарудың бейімдік моделін əзірлеу  135-140

Қазақстан мен ЕАЭО мемлекеттеріндегі адам əлеуеті  141-147

Еркін өзгермелі айырбас бағамы ақша-несие саясатының құралы ретінде  148-153

Мемлекеттік басқару институттарын реформалаудағы менеджменттің ролі  154-160

Фармацевтикалық сала - Қазақстан республикасындағы денсаулықсақтау саласынын негізгі нарықтық элементі  161-170

Бүгінгі еңбек нарығы жəне бейресми жұмыспен қамту қарқыны төмендеуінің негізгі бейресми принциптері  171-175