ҚР ҰҒА Баяндамалары

http://turizm-hit.ru/

ЖЭС гидравликалық күлжою жүйесінде геометриясы басқарылатын гидроциклондар батареясын автоматты басқару         5-13

Агрессия концепциясын теориялық тұрғыдан əлеуметтік-психологиялық талдау       14-20

Биогазды өндіру үшін қөндырғыларды жобалау кезінде ауқымды өтпе мəселелерінің режимдіқ аспектілері        21-28

Ақпараттарды нейрожелілік биометриялық қорғау құралдарына төнетін қауіпке қарсы тұру əдістері       29-34

Кеңістіктік объектілер образын тану бойынша зерттеу     35-40

Мыс микроқұрылымның эволюциясына ТКББ əсерін зерттеу     41-47

Қазіргі заманғы экологиялық қалалық сəулет кешенін жобалау     48-58

Манипуляциялық роботты адаптивті басқару жүйесіндегі динамикалық үрдістерді бейімді тұрақтандыру     59-65

Топты карьерлер жұмысы кезінде бұзылған жер бетін жөндеудің ерекшеліктері     66-73

F4 сүлесіндегі қазақ дромедар түйесінің өнімділігі     74-84

Терминалды олефиндерді палладий фосфин комплекстері қатысында көмітек моноксидіжəне спирттермен карбонилдеу     85-107

Қазақстан популяциясындағы сүт безі ісігі диагнозына шалдыққан науқастардың LSP1 гені өзгергіштігінің ассоциациясы     108-114

Қазақстан республикасы ауыл шаруашылығы дамуын қаржымен қамтамасыз ету     115-125

Заманауи кəсіпорындардың əлеуметтікдаму проблемалары     126-135

Казіргі жағдайдағы Қазақстанның агроөнеркəсіп кешені субъектілерінің экономикалық интеграциясы   136-141

Ғылыми білім жүйесіндегі өзін-өзі жұмыспен қамту   142-149

Қазақстан республикасының құқықтық саясаты мемлекеттілікті нығайтудың басты механизмі ретінде   150-156

Қазақстан республикасының мұнай нарығының экономикалық өлшемі   157-166

ЕЭҚ-тың Қазақстан кредиттік жүйесі проблемалары мен Келешегі   167-176

Орынбор ғылыми мұрағат комиссиясының «Eңбектер» жинағындығы орталық азияның көшпелі халықтарының тарихы   177-188

Мемлекеттің бизнестің əлеуметтік жауапкершілігін жүзеге асырудағы ролі   189-196