ЕСІМДЕР

Қазақстан Республикасы
Ұлттық ғылым академиясы

№3